Information

Verktyget Plan B, inkl kursen Ägarskifte - mellan två generationer, har utvecklats i ett projekt finansierat av Jordbruksverket och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet har varit att utveckla ett webbaserat verktyg för långsiktig företagsplanering, i ett generationsperspektiv.Verktyget Plan B tillhandahålls i form av ett abonnemang. Med abonnemanget får du en personlig kod och med den kan du logga in i vårt system.

Systemets struktur visas i bilden till höger. I de fem olika modulerna får du tillgång till en rad olika verktyg. Exempel på sådana är:

 • Hushållsbudget
 • Pensionsplanering
 • Flerårsbudget
 • Mina värderingar mjuka värden
 • Checklista för miljöåtgärder och hållbarhet
 • Testa ditt eget Ägarskifte
 • Klarar företaget?
 • Gör din reavinstutredning
 • Skatteberäkning
 • Garantipension och Bostadstillägg
 • M.fl.

Med dessa olika verktyg kan du utföra en rad olika planeringsåtgärder. Särskilt bra fungerar verktygen som stöd i ett Ägarskifte.

Läs mer om vårt koncept med kurser och verktyg Plan B här.

Lär mer här om hur du löser ditt abonnemang.

Som ett ytterligare stöd i ditt arbete kan du få hjälp av en Plan B Lots. Denne hjälper dig och din familj att navigera er i ert arbete. Kontakta Knut Wålstedt Lantbrukskonsult för mer information om din Lots.

Kursen Ägarskifte - mellan två generationer är att bra sätt att inleda ert Ägarskifte. Läs mer om kursen under fliken Kurser. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) organiserar kursen.

Du har säkert redan betrodda rådgivare som kan hjälpa er med ert planeringsarbete. Om inte kan vi varmt rekommendera Hushållningssällskapens intensivrådgivning (HIR) för frågor som gäller ekonomi, miljö, ägarskiften mm, och Landshypotek Bank i frågor som gäller finansiering.